logo

ČESKÁ STOMATOLOGICKÁ KOMORA

Colgate

Měsíc zdravých zubůMěsíc zdravých zubů

Pro novináře

Colgate s laskavou podporou České stomatologické komory vyhlašuje září roku 2013 Měsícem zdravých zubů. Tento již 16. ročník má za cíl vzdělávat pacienty ve správné péči o dutinu ústní a snažit se zvýšit jejich zájem o prevenci.

O Měsíci zdravých zubů bude veřejnost informována skrze články v tisku, internet a informační materiály v obchodech. Další informace, letáky a interaktivní hry jsou k dispozici na webových stránkách www.mesiczdravychzubu.cz.

Prevence je stále nejlevnější, nejméně bolestivý a nejméně časově náročný způsob jak se bránit onemocněním dutiny ústní. Proto se Měsíc zdravých zubů zaměřuje právě na ni. Její důležitou součástí jsou pravidelné preventivní prohlídky u zubních lékařů, na které, jak doufáme, přivedeme víc než 600 000 pacientů. Další důležitou částí prevence je komplexní péče o dutinu ústní, o které budou názorně informovat letáky, které jsou k dispozici u zubních lékařů a dentálních hygienistek, kteří jsou zapojeni do našeho programu.

Stejně jako v minulých letech se mohou naši spotřebitelé v rámci Měsíce zdravých zubů zapojit do různých soutěží a akcí na obchodech. Více informací naleznete na webové stránce www.mesiczdravychzubu.cz.

Doufáme, že Vás Měsíc zdravých zubů zaujme a rádi bychom poděkovali všem zúčastněným za snahu a čas, který této akci věnují.